Huvudmeny

IKT-stödd undervisning i högre utbildning 7,5 hp

Denna kurs syftar till att öka förmågan hos lärare inom högskolan att bedriva undervisning med stöd av IKT samt att förstå dagens digitala resurser. Praktiska exempel på IKT-stöd för undervisning kommer att presenteras och diskuteras. I kursen ingår att genomföra ett projekt med utgångspunkt i den egna undervisningen. Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått Högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt.

Nästa kursstart är 19 september 2017. Mer information om kurstillfällen kommer inom kort.

För mer information, kontakta ramon.garrote@hb.se