Huvudmeny

IKT-stödd undervisning i högre utbildning 7,5 hp

Denna kurs syftar till att öka förmågan hos lärare inom högskolan att bedriva undervisning med stöd av IKT samt att förstå dagens digitala resurser. Praktiska exempel på IKT-stöd för undervisning kommer att presenteras och diskuteras. I kursen ingår att genomföra ett projekt med utgångspunkt i den egna undervisningen. Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått Högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt. Kursen omfattar nio träffar med start våren 2017.

Anmäl dig via anmälningsformuläret nedan.

Sista anmälningsdagen är 2017-02-27.

Kursdagar våren 2017

6 mars            Kursstart

14 mars        

3 april

24 april         

22 maj

Kursdagar hösten 2017

19 sept

19 okt

14 nov

 Kursdagar våren 2018

15 jan            Examination och kursavslutning

För mer information, kontakta ramon.garote@hb.se

Anmälan IKT-stödd undervisning - 7,5 hp

Organisation*: