Huvudmeny

IKT-stödd undervisning i högre utbildning 7,5 hp

Denna kurs syftar till att öka förmågan hos lärare inom högskolan att bedriva undervisning med stöd av IKT samt att förstå dagens digitala resurser. Praktiska exempel på IKT-stöd för undervisning kommer att presenteras och diskuteras. I kursen ingår att genomföra ett projekt med utgångspunkt i den egna undervisningen. Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått Högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt.

Klicka här för kursplanen.

För mer information, kontakta ramon.garrote@hb.se

Kursen omfattar tio träffar vid följande datum (preliminärt):
19 sept kl.13:00-16:00
26 sept
3 okt
9 okt
23 okt
14 nov
11 dec
16 jan 2018
16 feb 2018
13 mars 2018
22 maj (examination och kursavslutning)

Anmäl dig via nedanstående anmälningsformulär. Sista anmälningsdagen är 5 september.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.