Huvudmeny

Lärande och undervisning för hållbar utveckling (5 hp)

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för Högskolan i Borås och denna kurs är ett led i att gemensamt formulera vad det kan innebära för vår undervisning. Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått Högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt. Den egna undervisningspraktiken relateras till centrala begrepp och aktuell forskning inom området Education for Sustainable Development (ESD).

Sista anmälningsdagen har passerat.

Datum för kursstart och kurstillfällen hösten 2017 kommer inom kort.

För mer information, kontakta marcus.agnafors@hb.se