Huvudmeny

Lärande och undervisning för hållbar utveckling (5 hp)

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för Högskolan i Borås och denna kurs är ett led i att gemensamt formulera vad det kan innebära för vår undervisning. Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt. Den egna undervisningspraktiken relateras till centrala begrepp och aktuell forskning inom området Education for Sustainable Development (ESD).

Se mer information i kursplanen.

Preliminära datum för kursen våren 2018:
1/3 (introduktion 09:00-16:00)
15/3
29/3
12/4
26/4

Anmäl dig via anmälningsformuläret nedan. Sista anmälningsdagen är 2018-02-15.

För mer information, kontakta marcus.agnafors@hb.se

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL

Anmälan Lärande och undervisning för hållbar utveckling 5 hp