Huvudmeny

Normkritiskt förhållningssätt i högre utbildning (5 hp)

Normkritiskt förhållningssätt innebär att vi granskar och ifrågasätter det vi ser som normalt istället för det vi ser som avvikande. Genom den här kursen får deltagarna både teoretiska och praktiska verktyg nödvändiga för att kunna få syn på och ta ställning till de normer som berör vårt dagliga arbete i högre utbildning. Att pröva normkritiska metoder är således ett viktigt inslag i kursen. Undervisningen utgår från deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan; det kan exempelvis innebära att medverka i planering och genomförande av seminaretilllfällen och erfarenhetsutbyten. Kursen vänder sig till all personal inom högskolan. 

Kursen startar 8 november 2016 och bedrivs på kvartsfart.

Kursen ges på svenska, men engelsk litteratur förekommer

Sista anmälningsdagen har passerat.

För mer information kontakta kursansvarig Marie Hjalmarsson.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL