Huvudmeny

Kontakt

På Högskolan i Borås finns internationella koordinatorer både på central nivå och på akademierna som kan hjälpa dig som vill undersöka olika utbytesmöjligheter.

Internationella koordinatorer för specifika områden

Centralt stöd inom avdelningen Verksamhetsstöd