Huvudmeny
Bild på en trafikerad gata i Bangkok, Thailand

Informationsarrangemang och kontaktresor till utvecklingsländer - MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram för studenter som genomför en fältstudie i ett utvecklingsland. Kopplat till MFS-programmet finns möjlighet för anställda att söka ett kontaktresestipendium. Syftet är att utveckla MFS-programmet och knyta kontakter med institutioner, personer eller organisationer i utvecklingsländer.

Genom dessa kontaktresor är det möjligt att förbättra möjligheterna för framtida MFS-studenters fältarbete genom att exempelvis söka uppslag till nya frågeställningar, undersöka situationen i landet eller skapa eller underhålla kontakter. Det går också att kombinera resan med att handleda MFS-studenter på plats i ett utvecklingsland, men huvudsyftet måste vara att utveckla programmet och skapa nya möjligheter. Resan ska vara i minst en vecka och till något av de länder som är godkända inom ramen för MFS-programmet.

Inom MFS-programmet finns det också möjlighet att söka medel för informationsarrangemang med syfte att väcka engagemang för programmet. Det kan användas för att sprida resultatet från tidigare fältstudier och ta tillvara på erfarenheter samt för att marknadsföra programmet på olika sätt.

Ansökan och rapportering

Det finns fyra ansökningsomgångar per år, i februari, april, september samt november. Ansökningsformulär finns på UHR:s webbplats och ska skrivas under av högskolans MFS-handläggare innan den skickas in per post till UHR.

Efter kontaktresan/informationsarrangemanget ska resultatet redovisas på en särskild rapporteringsblankett och skickas in till UHR.

Mer information finns på UHR:s webbsida.