Huvudmeny

Teaching Sabbatical - STINT

Utveckling av utbildning och lärarrollen i Hong Kong, Singapore, Japan och USA - STINT Teaching Sabbatical

Du som är lärare vid högskolan kan genom Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, få stipendium för vistelse vid ett lärosäte i Hong Kong, Singapore, Japan eller USA och där delta i planering och genomförande av undervisning.

STINT Teaching Sabbatical är ett stipendieprogram som vill stimulera till ökat internationellt utbyte vad gäller undervisning och utveckling av utbildning genom att svenska lärare får möjlighet att vara vid ett lärosäte med hög utbildningskvalitet.

Stipendiet tilldelas läraren av STINT. Det är personligt och skattefritt. Stipendiebeloppet fastställs av STINT och beräknas utifrån lönebortfall och merkostnader i samband med vistelsen. STINT bekostar resan till och från vistelseorten för stipendiaten och eventuella medföljande.

Du kan läsa mer här (extern länk).

Ansökan

Ansökningsomgången öppnas sommaren året innan utbytet sker. Intresserade lärare gör en intresseanmälan till Högskolan i Borås på avsedd blankett. Bland de intresserade lärarna väljer Högskolan i Borås ut maximalt två lärare som nomineras till STINT som stipendiater. Samtliga handlingar i ansökan ska vara på engelska.

För ansökningar om stipendium för vistelse vid en av STINT:s samarbetspartners skickas ansökningarna av STINT till de utländska lärosätena och lärare och lärosäte paras ihop. Kandidater som kan paras ihop med ett lärosäte erbjuds stipendium.

Rapportering

Som STINT-stipendiat är du skyldig att lämna in en rapport om ditt utbyte till Högskolan i Borås. Detta görs på särskilt formulär som medföljer meddelande om beviljande. Högskolan i Borås och stipendiaten utarbetar gemensamt en plan för hur stipendiatens kunskap och erfarenhet ska spridas och tas tillvara i organisationen.

Här samlar vi intervjuer och information från tidigare STINT-stipendiater.

Tobias Richards

Malin Nilsson