Huvudmeny

Projekt

Högskolan har möjlighet att ta del av några utbildningar som tillhandahålls av Göteborgs universitet. Följande utbildningar finns att tillgå:

Har du några frågor angående utbildningarna eller saknar du någon utbildning som du gärna skulle vilja gå, kontakta HR.

Att arbeta i styrgrupp - Funktion, ansvar och åtagande

Utbildningen vänder sig till styrgruppsmedlemmar, projektbeställare och projektägare. Att arbeta i styrgrupp för projekt skiljer sig från att leda och styra det arbete som sker i linjen. Syftet med seminariet är att ge en inblick i styrgruppens arbetssätt och ha fokus på att tydliggöra en projektgrupps funktion, ansvar och åtagande.

Halvdagsutbildning
Antal kursdeltagare: 15. Observera att deltagarantalet är inklusive deltagare från Göteborgs universitet. Högskolans personal kan delta i mån av plats.

Intresseanmälan till HR.


Projekt i praktiken

Utbildningen ger träning i att arbeta i projekt och förståelse för projektformen som arbetssätt och de förutsättningar den skapar. I undervisningen ges chans att under handledning strukturera upp sitt eget projektarbete. Kursen är avsedd för alla som stöter på eller arbetar med projekt inom administration eller liknande.

Utbildningen omfattar 6 halvdagar.
Antal kursdeltagare: 30. Observera att deltagarantalet är inklusive deltagare från Göteborgs universitet. Högskolans personal kan delta i mån av plats.
Kursen hålls på Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Intresseanmälan till HR.