Huvudmeny

Anställning efter 67 år

Under 2009 fattade rektor beslut om riktlinjer för anställning efter 67 år. Dessa gör det möjligt att i vissa fall kvarstå i anställningen efter uppnådd pensionsålder.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.

Läs mer om anställning efter 67 år (pdf)