Huvudmeny

Befordran

Denna sida beskriver vad som gäller för befordran.

Universitetslektor

En universitetslektor som är anställd tills vidare ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som professor, om denne har behörighet för en sådan anställning. Ämnesområdet för anställningen som professor ska vara detsamma som för anställningen som universitetslektor.

Universitetsadjunkt

En universitetsadjunkt som är anställd tills vidare ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om denne har behörighet för en sådan anställning. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som universitetsadjunkt.

En adjunkt som är anställd tills vidare får befordras till lektor även om behörighetskraven inte är uppfyllda. Det gäller dock bara om adjunkten har visat särskild pedagogisk skicklighet eller särskild skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan eller visat särskild förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Bestämmelserna om sakkunnigprövning ska tillämpas vid ansökan om befordran till professor.

Vid ansökan om befordran till professor eller universitetslektor ska Anställningsutskottet föreslå om sökanden ska befordras eller inte och ange om sökanden uppfyller behörighetskraven eller inte.

Till stöd för ansökan om befordran ska den sökande inge kompletta ansökningshandlingar i enlighet med vad som gäller för ansökan till externt utannonserad anställning som professor respektive universitetslektor. Se vidare information i högskolans anställningsordning.

Ansöka om befordran

Klicka på länken nedan för information om hur du ansöker om befordran. 

Ansök om befordran