Huvudmeny
Folk tittar på en föreläsning

Besök och event

Vid Högskolan i Borås sker årligen många evenemang, både internt och externt anordnade. På dessa sidor kan du som ska arrangera ett evenemang hitta information som underlättar för dig i planerandet och genomförandet.

Skriv gärna ut en checklista för event (pdf, uppdaterad 161122) med saker som är bra att tänka på i samband med besök och evenemang. Tänk på att checklistan uppdateras löpande så se gärna över den inför varje nytt event du arrangerar.

Eventhjälp av Kommunikation

Är du i planeringsfasen av ett event? Då vill vi på Kommunikation veta vad som är på gång för att kunna hjälpa till. Som en första kontakt får du gärna fylla i vårt webbformulär, Eventformuläret.