Huvudmeny

Stöd och hjälp vid event

Avdelningen Kommunikation kan hjälpa till att marknadsföra event eller konferenser i högskolans regi. Vår eventkoordinator, Anneli Bentzlin, är även behjälplig med planering och det praktiska runt omkring ett event. Som ett första steg får du gärna fylla i "Eventformuläret". Fyll i det du vet i dagsläget så att vi får en grund att stå på när vi kontaktar dig – det gör vi inom kort.

Vänligen
Kommunikation

Eventformuläret


Aktivitet:
Målgrupp*Ansvar:

Hjälp och stöd:
Kommunikationsaktiviteter


Övrigt som kan vara bra för oss att veta:
Fika
Lunch
Middag
Övernattning