Huvudmeny

2015-06-02 Ladok stängt för underhåll

Ladok är stängt idag (15-06-02) mellan kl 8 -11 p.g.a. uppgradering av servermiljön.

Detta påverkar även kringsystemen.