Huvudmeny

2015-10-13 Problem med att ringa in och ut från högskolan

Just nu har vi ett problem med vår telefoni. Detta gäller inkommande och utgående samtal till och från fasta telefoner och även mobiler som är in-mexade.

Felsökning pågår.

För akuta ärenden kan högskolan växel nås via 0701-81 55 36