Huvudmeny

2016-09-08 Driftsproblem Sunet - Adobe Connect

Förnärvarande är det driftsstörningar på tjänsten Adobe Connect hos Sunet och har pågått till och från under dagen. Klockan 19:00 ikväll kommer underhållsarbete att genomföras för att lösa problemen med tjänsten, då kan tillfälliga avbrott uppstå.

---------------------------------------------------------------------------------------------

There are currently some problems with the online meeting service Adobe Connect, Sunet is working on this issue. Tonight with at 7.00 PM short interruptions will occur while services are restarted.