Huvudmeny

2016-08-18 Underhåll av GroupWise mobilsynk

På grund av systemunderhåll kommer synkroniseringen av mail, kalender och kontakter till mobil (via GW sync) vara nerstängd periodvis under dagen och kvällen.