Huvudmeny

2016-05-09 Underhållsarbete telefoni och växel 13 maj

Fredagen den 13:e maj kl 15.00 kommer vi att stänga ned telefonväxeln på Högskolan i Borås på grund av underhållsarbete. 

Arbetet kommer att pågå som längst till och med lördagen den 14 maj. Under tiden arbetet pågår går det inte att ringa in eller ut från myndigheten.

Avbrottet påverkar också de användare som har sin mobiltelefon ansluten via så kallad MEX anslutning. Man kan enkelt koppla ur sin mobiltelefon ur MEX-tjänsten genom att skicka ett SMS till telefonnummer 070-100 90 90.

Glöm inte att koppla på din mobiltelefon till MEX-tjänsten igen på måndag!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, May 13 at 15:00 we will close telephone services at the University of Borås because of maintenance work.

The maintenance will continue until Saturday 14 May. During maintenance you are unable to make phonecalls to or from the University.

The maintenance also affects those users who have their mobile phone connected via MEX connection. One can easily disconnect MEX services by sending an SMS to the phone number 070-100 90 90.

Do not forget to turn connect your mobilephone to the MEX service again on Monday!