Huvudmeny

Microsoft Imagine

Högskolan i Borås har tecknat ett avtal med Microsoft som innebär att studenter och undervisande personal på Högskolan i Borås får tillgång till Microsofts utvecklingsplattform för utbildnings- och forskningsbehov. Syftet ska vara att utvärdera och förstå IT-teknologi. 

Genom Microsoft Imagine, som tidigare hette Dreamspark, kan studenter och undervisande personal på Högskolan i Borås får tillgång till Microsofts utvecklingsplattform för utbildnings- och forskningsbehov och då exempelvis operativsystem från Windows. Office-paketet finns inte tillgängligt för nedladdning via Microsoft Imagine. 

Du kan enbart installera programmet i en dator och har enbart tillgång till Microsoft Imagine under tiden du är aktiv student eller har en anställning på högskolan. Du har rätt att nyttja de installerade programmen även efter avslutade studier eller avslutad anställning men kan inte ladda ner eller begära nya licensnycklar.

Du kan via Microsoft Imagine ladda ner programmet och bränna på en CD-skiva. Om du gör det på skolans datorer, spara på C:/temp och bränn ner programmet direkt. Tempkatalogen rensas då du loggar ut från datorn. Krävs aktiveringsnyckel får du den via e-post. Du kan bara installera programmet en gång med den nyckeln.