Huvudmeny

Mobil anknytning - MEX

Den mobila anknytningen, MEX, ger en utökad funktionalitet genom att högskolans växel och mobiltelefonen samverkar, d.v.s. din mobil fungerar som en vanlig anknytning.

Funktionen Mobile Extension, MEX, ger möjlighet att ersätta din fasta telefon på skrivbordet och du använder endast dig av din mobiltelefon men behåller och använder dig av din fasta anknytning. Tjänsten är tillgänglig om du har mobilabonnemang via högskolan hos AllTele och den geografiska begräsningen är att du måste befinna dig i Sverige.

MEX-abonnemanget kostar 79 kr/mån + abonnemangskostnad för anknytningen.

Funktioner vid MEX-anknytning

  • Du är anträffbar på, och behöver enbart ge ut, ett nummer, vilket innebär att inkommande samtal till din fasta anknytning kopplas till din mobiltelefon.
  • För mottagaren av samtalet presenteras ditt direktnummer. Det verkliga mobilnumret är dolt men kan nås, oavsett om direktnumret är hänvisningskopplat.
  • Det ger en korrekt hänvisning till de som söker dig och du behöver då inte få samtal på din mobil när du är upptagen då din anknytning är hänvisad.
  • Du behöver enbart slå de fyrsiffriga anknytningarna till personal inom högskolan.
  • Samtalsavgifterna är lägre eftersom du ringer från din anknytning och inte från mobilabonnemanget. Exempelvis 0 kr/min för interna samtal och till det fasta nätet inom Sverige.
  • Att logga in och ut ur systemet är enkelt, du skickar sms till 0701-009090.
  • Befinner du dig utomlands fungerar din MEX-anslutna mobiltelefon som en vanlig mobiltelefon. Vill du hänvisa din anknytning måste detta göras innan du lämnar svenskt mobilnät.