Huvudmeny

Kalenderbeställning

Här kan du som anställd göra en kalenderbeställning utifrån framtaget basutbud. Du kan skicka in din beställning via beställningsformuläret till och med den 30 november.

Som anställd kan du göra en kalenderbeställning utifrån framtaget basutbud. Till höger på sidan finns länkar till leverantörens bilder och beskrivning av artiklarna. Samtliga produkter är miljömärkta enligt Forest Stewardship Council (FSC).

Beställningsformuläret är öppet för beställning till och med den 30 november. Inkomna beställningar läggs löpande och levereras snarast möjligt till respektive beställare.

Kalendrar utöver detta basutbud går att beställa men beställningen görs då via formuläret för beställning av kontorsmaterial.

Beställning av kalender


Ange den kalender du önskar beställa:*