Huvudmeny
Bild på avhandlingar

Tryckeri

Tryck av undervisningsmaterial och framställning av enklare trycksaker sker på Campusservice och IT.

Campusservice och IT kan hjälpa till med enklare trycksaker, så som undervisningsmaterial och affischer. Gällande trycksaker för externt bruk så som vykort och foldrar, hanteras detta av Kommunikation.

Vid beställning av trycksaker, vänligen använd avsedd blankett och skicka den tillsammans med dokumentet du vill trycka via e-post: campusservice@hb.se.

Dokumentet bör vara i pdf-format och filstorleken bör vara max 20 MB för att inte fastna i e-postservern.

Beställa trycksak?


Blankett för beställning av trycksaker För att beställa en trycksak, använd blankett för beställning av trycksaker och skicka tillsammans med din fil till campusservice@hb.se. Blankett för beställning av trycksaker