Huvudmeny

PaperCut

Högskolan använder systemet PaperCut som utskriftsportal. Via portalen kan du se ditt utskriftssaldo, få rapporter om utskrifter, se senaste utskriftsjobb och skriva ut dokument som du laddar upp via webbläsare.

Logga in

Inloggning sker med ditt användarnamn och lösenord på adressen: papercut.hb.se

Utskriftsportalen PaperCut ger dig möjlighet att:

 Sammanställning över ditt utskriftskonto
Första sidan visar en sammanställning över ditt utskriftskonto, bland annat utskriftssaldo.

Bild sammanställning

Om du är inloggad på datorer här på högskolan kan du enkelt se ditt aktuella saldo via en ikon nere till höger vid klockan. Dubbelklicka på ikonen så öppnas en ruta som visar aktuellt saldo.

Transaktionshistorik

Listar olika typer av transaktioner: justeringar av ditt interna saldo, dina kostnader för gjorda kopierings- och utskriftsjobb mm.

Senaste utskriftsjobb

Här ser du vilka utskrifter som gjorts.

Bild utskriftsjobb


Webbutskrift

Under alternativet webbutskrift kan du från din egen dator ladda upp dokument som du vill skriva ut på valfri Print and Collect skrivare på högskolan.

Klicka på "Skicka ett jobb".

Bild webbutskrift

Ladda upp ditt dokument och hämta sedan din utskrift vid lämplig Print and Collect skrivare.