Huvudmeny

Print and Collect

Högskolan i Borås kommer under vecka 35-37 införa en ny utskriftstjänst, Print and Collect, som är en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv utskriftstjänst tillgänglig för alla medarbetare och studenter vid Högskolan i Borås.

Print and Collect innebär att man endast har en skrivarkö som man väljer för sina utskrifter. Därefter kan man hämta sina utskrifter via att identifiera sig med sitt passerkort vid någon av våra nya Print and Collect-anslutna maskiner alternativt välja utskriftsställe via webben. Om man glömmer att hämta sina utskrifter så raderas dessa i utskriftskön efter 48 timmar, vilket innebär besparing av papper, toner och energi med en tydlig miljöaspekt i fokus.

Samtliga maskiner kopplade till Print and Collect tjänsten är av samma modell (Konica Minolta C454e) och utrustade med kortläsare för samma system som personal och studenter använder för access till våra lokaler. Har du fler än ett passerkort kan det eventuellt uppstå problem, kontakta i så fall Campusservice och IT via e-post  campusservice@hb.se.

I samtliga större utskriftsrum kommer det framöver att placeras två Print and Collect-anslutna maskiner och de mindre skrivarna kommer tas bort. Print and Collect innebär även att både personal och studenter på vissa områden i huset kan nyttja samma maskiner, då debiteringen av studenternas utskrifter sker via identifieringen på deras konto.
 
Det är endast gemensamma nätverksskrivare som eventuellt kommer tas bort och ersättas med nya kopiatorer. De lokala skrivarna berörs inte i nuläget men på sikt kommer förhoppningsvis behovet av dessa upphöra.

Om du inte har en standardinstallerad dator utan själv installerar skrivarköer finns installationsguider här.
 
Campusservice och IT kommer mellan vecka 35 till vecka 37 att installera dessa maskiner i samtliga kopieringsrum och vi ber er att under denna installationstid ha överseende med eventuella störningar.

Mer information om tjänsten och hur du gör för att skriva ut, kopiera och skanna hittar du här.

På högskolan i Borås finns ett antal multifunktionsskrivare som kan användas för utskrift, kopiering och skanning. Utskriftssystemet använder sig av Print and Collect, vilket innebär att du skriver ut från datorn och därefter kan du hämta dina utskrifter från valfri skrivare. Alla utskrifter skickas till en gemensam kö som heter print-and-collect, dra ditt passerkort över kortläsaren på valfri maskin för att hämta ut dina utskrifter.

Med Print and Collect menas att student eller personal skickar sin utskrift till systemet och kan därefter gå till valfri, i efterhand vald, Multifunktionsskrivare och hämta ut utskriften. Det betyder att skrivare inte behöver väljas i samband med utskrift från datorn. Om en Multifunktionsskrivare är ur funktion kan annan i närheten väljas istället.