Huvudmeny
Penna

Felanmälan

Teknik i salar, skrivare, kopiatorer samt möbler och passerkort

Felanmälan gällande skrivare, kopiatorer och teknisk utrustning i salar skickas till campusservice@hb.se. För akuta ärenden som teknisk hjälp i högskolans lokaler, kontakta högskolans reception på telefon: 033-435 40 00. 

Datorer, nätverk och telefoni

För felanmälan och support gällande högskolans datorer, nätverk, användarkonton, telefoni och åtkomst till program, skicka felanmälan till campusservice@hb.se eller ring 033-435 4690.

Byggnaden

Felanmälan gällande byggnaden, så som värme, ventilation, hissar, vatten och avlopp gällande Balder och Sandgärdet görs via Akademiska Hus felanmälan (extern länk) alt för Textile Fashion Center till Kanico info@kanico.se

Akuta ärenden hänvisas till högskolans reception på telefon: 033-435 40 00.

Vid problem med belysning mejla campusservice@hb.se, vi ombesörjer byte av belysningskälla. Vid ev. problem med armaturen så vidarebefordrar vi ärendet till Akademiska Hus alt Kanico.

Lokalvård och tömning av papper/wellpapp

Vid frågor, synpunkter om lokalvården eller lokalvårdsbeställning, kontakta via e-post: lokalforsorjning@hb.se. Vid akuta ärenden, kontakta Cecilia Hallgren.