Huvudmeny

Nyheter - Villkorsavtalet

Detta stycke upphör att gälla 1 mars 2015

//Föräldraledighet med koncentrerad tjänstgöring (gäller endast de med kontorsarbetstid, d v s teknisk och administrativ personal på högskolan.)

För koncentrerad tjänstgöring 1-4 dagar per vecka sammanhängande i mer än fyra veckor görs ett arbetsdagsavdrag per ledig dag i den omfattning som ledigheten är aktuell dag.

Exempel: Arbetar 6 timmar mån-tors och helt ledig fredagar. Avdraget är 25% per dag för mån-tors och 100% för fredagen. Även vid röd eller inarbetad dag görs avdrag enligt ovan.

De centrala parterna har valt ovanstående lösning i det nya avtalet för att komma tillrätta med den överkompensation som ALFA gav vid föräldraledighet med koncentrerad tjänstgöring i kombination med annan ledighet.// Upphör

Följande lydelse gäller from 1 mars 2015

Föräldraledighet med koncentrerad tjänstgöring (gäller samtliga medarbetare vid högskolan.)

För koncentrerad tjänstgöring 1-4 dagar per vecka görs partiellt månadsavdrag vid föräldraledighet.

Förändringar i det centrala Villkorsavtalet avseende sjuklön fr.o.m. den 1 februari 2014

Sjuklön (dag 2-14) och sjukpenningtillägg (fr.o.m. dag 15) för lördag och söndag

När en sjukledighet pågår två eller flera veckor och läkarintyget avser sjukskrivning t.o.m. fredagen så ska, enligt Villkorsavtalet, avdrag göras även för lördag och söndag. De centrala parterna har nu kommit överens om att sjuklön och eventuell sjukpenningtillägg ska betalas ut för lördagen och söndagen även om läkarintyget inte medger detta.

Allmän information om Villkorsavtalet

7-dagarsregeln

Det har införts en s k 7-dagarsregel i avtalet. Det innebär att om du är ledig mer än 14 dagar så ska ledigheten pågå över helgen. Detta gäller all ledighet.

Exempel: Du ansöker om ledighet fr o m måndagen vecka 1 t o m fredagen vecka 3. Då förlänger HR-Lön ledigheten t o m söndagen sista veckan.

Avser ledigheten den sista dagen i månaden och den infaller på fredagen görs ingen förlängning av ledigheten till söndagen.

Längre ledighet som påbörjas i slutet av månaden

Om en ledighet som pågår mer än 6 dagar och påbörjas i slutet av månaden så att det blir färre än 6 dagar dras ett arbetsdagsavdrag. Avdraget korrigeras månaden efter till ett kalenderdagsavdrag.

Definition avdrag

Arbetsdagsavdraget är 4,6 % på aktuell lön. Arbetsdagsavdrag görs för ledigheter 1-5 dagar samt för föräldraledigheter med koncentrerad deltid, se ovan. 

Kalenderdagsavdraget är 3,3 % på aktuell lön. Kalenderdagsavdrag görs på ledigheter som pågår mer än 6 dagar.

 

Länk till Arbetsgivarverket där du kan ta del av det centrala villkorsavtalet.