Huvudmeny

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation  har tillgång till. Syftet är att ta in material för att kunna skapa en webbplats och ta fram en grund för diskussion. Uppgifterna skickas vidare till ett ärendehanteringssystem för skapande av ärende gentemot webbredaktörerna på högskolan. När ärendet avslutas raderas uppgifterna ur databasen och ärendet arkiveras.

Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftslagen.