Huvudmeny

Brevmallar

Digitala mallar för användning i Word finns framtagna för Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan samt Textilhögskolan.

I sidhuvudet ligger vår logotype och i sidfoten står de aktuella adressuppgifterna. Samtliga finns i en svensk och en engelsk version.

Här finns en guide i hur du använder våra brevmallar.

Beskrivning svensk standardmall för dokument