Huvudmeny
Bild på studenter utanför Sandgärdet

Texter om högskolan

Här har vi samlat kortare och längre texter om Högskolan i Borås. Dessa ska underlätta för dig när du ska presentera högskolan.

Vision (kort)

Det tredje universitetet i Västsverige.

Vision (lång)

Vår vision är att bli det tredje universitetet i Västsverige. För att förverkliga detta arbetar vi med tre viktiga uppgifter:

 • Studentens lärande i centrum
 • Öka andelen forskning
 • Kompletta akademiska miljöer

Högskolan

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan i Borås har cirka 11 000 studenter och 730 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi är en modern högskola, med ett samlat campus mitt i city.

Utbildning

Flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar därför studenter från hela Sverige. Högskolan erbjuder utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå inom:

 •     Biblioteks- och informationsvetenskap
 •     Ekonomi och IT
 •     Pedagogik och lärarutbildningar
 •     Teknik och ingenjörsutbildningar
 •     Textil och mode
 •     Vårdvetenskap

Forskning (kort)

Forskning som förändrar samhället.

Forskning (lång)

Högskolan i Borås bedriver forskning med hållbarhet i fokus. Våra forskningsområden är:

 •     Biblioteks- och informationsvetenskap
 •     Handel och IT
 •     Människan i vården
 •     Pedagogiskt arbete
 •     Resursåtervinning
 •     Textil och mode

Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning, Textil och mode.

Bibliotekshögskolan

Bibliotekshögskolans utbildnings- och forskningsmiljö är den mest omfattande i Sverige inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi strävar efter ett demokratiskt informations- och kunskapssamhälle med målsättningen att bidra till en positiv utveckling som förutsätter att vi gemensamt delar och tillgängliggör information, kunskap och kulturella värden.