Huvudmeny
Hand som skriver på tangentbord

Planeringsverktyg

Här har vi samlat ett antal verktyg för att underlätta för dig som behöver någon form av kommunikationsstöd.

Kreativ brief

Tanken med en kreativ brief är att skapa en gemensam grund kring projektet, och ge ett underlag och en riktning för det kreativa arbetet.

Briefen ska vara kort, inspirerande och syftar till att presentera den insikt som sedan resulterar i kommunikationsinsatser. Genom att du skriver ut den kreativa briefen och fyller i den innan mötet, så har du en bra grund inför ett uppstartsmöte med ansvarig kommunikatör. Ladda ner den kreativa briefen.

Eventformulär

Är du i planeringsfasen av ett event och behöver hjälp av olika slag? Som en första ingång till Kommunikation får du gärna fylla i Eventformuläret.

Prioriteringsmodellen

Prioriteringsmodellen är ett verktyg som hjälper till att prioritera de uppgifter man har genom att placera in dem i olika fält.

Poängen med modellen är att det ska bli enklare att prioritera de uppgifter man har framför sig och göra dem i rätt ordning. Uppgifterna placeras i de fyra olika fälten baserat på hur stor/liten nyttan av uppgiften blir, samt hur stor/liten arbetsinsats som kommer att krävas för att få uppgiften gjord. Är nyttan av uppgiften stor har den hög prioritet och är nyttan av uppgiften liten har den låg prioritet.

Modellen finns tillgänglig i två varianter. En större, som mer beskriver vad som ska placeras in i varje fält och en mindre som bara innehåller själva modellen du själv kan skriva i.