Huvudmeny
Bild på ett förstoringsglas med text på olika språk i bakgrunden

Översättning

Det är viktigt att det finns ett gemensamt språkbruk vid Högskolan i Borås, oavsett om vi använder svenska eller engelska.

Högskolan i Borås använder brittisk engelska i officiella dokument och sammanhang samt generell kommunikation om högskolan och dess verksamhet. Det finns dock en öppenhet för målgruppsanpassad kommunikation, och därmed kan amerikansk engelska användas när så anses nödvändigt i specifika ärenden.

Intern översättning

Vid avdelningen Kommunikation finns en samordnare för översättning, som också gör delar av högskolans interna översättningar. Kommunikation har också möjlighet att förmedla översättningsarbeten till upphandlade översättare och översättningsbyråer. Detta gäller främst inom översättning från svenska till engelska.

Om en extern byrå används för översättning kan samordnaren för översättning koordinera detta arbete samt språkgranska och korrekturläsa texten. Extern översättning är förknippad med en kostnad som beställaren står för.