Huvudmeny

Checklista vid översättningsuppdrag

När du beställer ett översättningsuppdrag, ring gärna och prata med byrån du anlitar så att de kan få en klar bild av uppdraget och ställa nödvändiga frågor för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Nedan finner du några saker som kan vara bra att tänka på och förmedla till byrån.

Översättning till: Vilket språk ska texten översättas till? Vid högskolan använder vi oss av brittisk engelska. Värt att poängtera är också om texten inte ska översättas ord för ord, utan snarare i sitt sammanhang (engelsk syntax och lättläst).

Ämne: Finns det något ämnesområde att ange kan det underlätta för byrån att hitta rätt översättare.

Målgrupp: Vem vänder sig texten till? Vem är läsaren?

Typ av text: Vilken typ av text är det? Pressmeddelande? Artikel? Formellt beslutsdokument?

Referensmaterial/referensord: Finns det en webbsida med information om projektet som artikeln handlar om? Finns det en sammanfattning på engelska att läsa inför översättningen av pressmeddelande om specifik avhandling? Finns det nyckelord som är väsentliga att kunna och få rätt?

Ordlista: Hänvisa gärna till ordlistor som kan hjälpa översättaren att "förstå" vår vokabulär. Vi rekommenderar att du hänvisar till de engelska översättningar som finns vid högskolan samt till den svensk-engelska ordbok som finns för högskolesektorn (extern länk).