Huvudmeny

Kartläggning av behovet av översättningar till engelska

Kommunikation påbörjar nu ett arbete med att se över högskolans interna dokument för medarbetare för att kunna kartlägga och säkerställa behovet av översättningar till engelska. För att genomföra denna kartläggning ombeds nu samtliga chefer inom stöd- och kärnverksamheterna på Högskolan i Borås att bidra till en materialinsamling.

Syftet med kartläggningen är att undersöka behovet av material och information på engelska samt sätta rutiner för engelskspråkigt material. Det är viktigt att information finns tillgängligt på ett likvärdigt sätt för alla medarbetare för att främja en internationell och inkluderande miljö.

Du som är chef ska ladda upp dokument som du anser borde finnas på engelska för just dina medarbetares skull. Det kan t.ex. gälla rutiner, blanketter eller verksamhetsplaner. Du ska också motivera ditt behov av översättning av respektive dokument.

Efter att alla dokument är insamlade kommer Kommunikation att kartlägga det behov som finns, skapa riktlinjer för översättning av interna dokument, och ordna med översättningar av de dokument som, enligt de nya riktlinjerna, bedöms vara nödvändiga att ha på engelska (i helhetsform eller i en sammanfattande form). Kartläggningen kommer att vara klar innan årsskiftet och därefter tar arbetet med översättningar vid under 2017.

Här finns formuläret där du kan ladda upp dokument tillsammans med din motivering kring varför dokumentet behöver finnas tillgängligt på engelska.

Vi söker dokument i två kategorier:

  • Dokument som i nuläget bara finns på svenska och som du anser kan behöva finnas även på engelska. 
  • Dokument som redan finns översatta till engelska men som kan behöva uppdateras. Skicka gärna med den aktuella svenska versionen. 

Alla dokument behöver vara uppladdade senast 28 oktober 2016 för att vara med i kartläggningen. Om du har frågor, ta gärna kontakt med Eva Medin, högskolans nya samordnare för översättningar.