Huvudmeny

Engelska språkregler

Här hittar du specifika engelska språkregler för Högskolan i Borås som är fastställda av Kommunikation. Tanken med dessa regler är att underlätta för alla som ska skriva engelska texter och se till att det används ett gemensamt språk på högskolan.

På Högskolan i Borås använder vi brittisk engelska i officiella dokument och sammanhang samt generell kommunikation om högskolan och dess verksamhet.

Akademiska termer (UHR:s ordlista)
För översättningar av svenska akademiska termer etc så rekommenderar vi Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok för den högre utbildningen (extern länk).

Organisatoriska enheter vid Högskolan i Borås

För engelska översättningar av organisatoriska enheter vid Högskolan i Borås hänvisar vi till högskolans svensk-engelska ordlista.

Specifika regler för Högskolan i Borås

University of Borås

Vårt lärosäte heter "University of Borås".

Om bara ordet "the university" och det syftar på vår specifika högskola så skriver vi med gement (litet) u. Exempel: "At the university we have a lot of international students."

När "University of Borås" används som ett substantiv (vilket det oftast görs) så ska "the" användas, t.ex. i meningen "Courses at the University of Borås are always interesting". Om det används som ett adjektiv som i meningen "Students on University of Borås property are expected to..." ska inte "the" användas.

Vi betraktar "University of Borås" som en enhet, och använder därmed singularform, t.ex. i meningen "The University of Borås is a modern university located in the centre of the city.".

Brittisk stavning

Använd brittisk engelska när du skriver. Det innebär bl.a. att "s" ska användas istället för "z" i t.ex. organise/organisation, specialise/specialisation, summarise. Använd också "-yse" i t.ex. analyse, catalyse. Behåll "e" när du lägger till "-ment" i verb som slutar med "-dge" såsom acknowledgement.

Datum

På brittisk engelska går det att skriva datum på olika formella nivåer. Vi förordar att datumen skrivs enligt "7 July 2015" eller "7 July". En väldigt formell variant är att skriva "the 7th of July, 2015" men detta rekommenderas inte i vanliga texter.

Om veckodagen läggs till så ska det skrivas "Tuesday, 7 July 2015" eller mer formellt "Tuesday the 7th of July, 2015".

Tänk på att det alltid ska vara inledande versal bokstav på månaden på engelska.

Undvik att förkorta datumen såsom 7/7/2015 då det lätt förvirrar eftersom det skrivs olika på svenska, brittisk engelska och amerikansk engelska.

Spikning

Vi förordar att vi skriver: "spikning" (notification of thesis defence) när vi talar om spikning på engelska (ger en tydlig koppling till den svenska traditionen att använda ordet spikning även på engelska). Ordet spikning får absolut ej direktöversättas till "nailing" av språkliga skäl.
 

Talstreck

På engelska används inte talstreck (som på svenska) när någon säger något i en t.ex. artikel. Använd istället citationstecken.

Tid

När du skriver klockslag ska du använda det svenska sättet att skriva klockslag: 09:00–11:00 (med kolon). Du ska inte använda 9am–11am.

Tilltal

Du kan använda olika former av tilltal beroende på hur väl du känner personen du är i kontakt med. Här följer några tips på hur du skulle kunna skriva.

Om du vet personens namn
Inledning: Dear Mr/Mrs/Miss/Ms Avadahl
Avslutning: Yours sincerely

Om personen är en nära affärskontakt eller vän
Inledning: Dear Johanna
Avslutning: Best wishes / Best regards / Kind regards

Versal eller gemen bokstav? Stor eller liten bokstav?

Titlar/rubriker på artiklar, böcker etc.
Vi rekommenderar att rubriker och mellanrubriker endast har versal på den inledande bokstaven.

Egennamn
Stor bokstav på alla ord utom småord. Det gäller t.ex. namn på organisationer, geografiska platser, byggnader, veckodagar, månader, evenemang, språk. Ordet "the" skrivs inte automatiskt med stor bokstav.

När det gäller ”The Swedish School of Textiles” och ”The Swedish School of Library and Information Science” så skrivs “the” med liten bokstav i löptext.

Yrkestitlar
Skrivs generellt med små bokstäver, undantaget om de skrivs före ett namn eller istället för ett namn som t.ex.

Johanna Avadahl, communications officer
Communications Officer, Johanna Avadahl

Två titlar är dock undantagna denna regel och det är Vice-Chancellor (rektor) och Pro Vice-Chancellor (prorektor) som skrivs med stora bokstäver genomgående.

Utbildning

Vi översätter ordet "utbildning" med "education programmes" eller "study programmes".