Huvudmeny

Svenska språkregler

Här hittar du specifika språkregler för Högskolan i Borås som är fastställda av Kommunikation. Dessa regler är tänkta att underlätta för dig i ditt skrivande samt ge dokument skrivna vid Högskolan i Borås ett gemensamt språkbruk.

Organisatoriska begrepp

Högskolan i Borås

Skrivs med versal inledning, som egennamn, när ”i Borås” anges.

högskolan

Skrivs med gemen inledning i löpande text (ej egennamn längre). Vi skriver alltid högskola, aldrig bara skola.

Om Högskolan i Borås ska förkortas används HB. Om förkortning används måste ordet skrivas ut i full längd första gången tillsammans med förkortningen.

Akademier

Akademierna ska ej användas i extern kommunikation. I intern kommunikation får förkortningarna A1, A2 och A3 användas, inga andra varianter är tillåtna.

Sektioner - mer information kommer

Bibliotekshögskolan
Får användas utan att föregås av sektion i extern kommunikation.

Textilhögskolan                                
Får användas utan att föregås av sektion i extern kommunikation.

Avdelningar/enheter

Skrivs med versal inledning i löpande text, t.ex. "Det har tagits fram språkregler vid Kommunikation". Man kan även skriva "Det har tagits fram språkregler vid avdelningen Kommunikation".

60:40-lärosäte

När det i text pratas om högskolan som ett "60:40-lärosäte" ska det skrivas just så, med : mellan 60:40, och - innan lärosäte.

Utbildning

Namn på en utbildning skrivs med versal inledning i löpande text.  

Studentkåren i Borås

Skrivs med versal inledning, som egennamn, när ”i Borås” anges.

studentkåren

Skrivs med gemen inledning i löpande text (ej egennamn längre).

Specifika ord

Studenter

studenter – EJ elever                    

Klockslag

Anges så här:
Kl. 13:00–14:00 alt. kl. 13:00–14:00

Telefon/mobil

I löpande text undvik förkortningar. Om förkortningar används så ska telefonnummer förkortas "tfn:" och inte "tel.". Mobilnummer förkortas "mobil:"

Ska/skall

På Högskolan i Borås använder vi oss av ska (och ej skall).

E-postadresser

E-postadresser till personer inom Högskolan i Borås anges med gemener bokstäver.
Exempel:
johanna.avadahl@hb.se INTE Johanna.Avadahl@hb.se

Högskolans webbsida

Vi utelämnar www när vi skriver vår webbadress, vi skriver alltså hb.se, inte www.hb.se

Förkortningar

Förkortningar på HB skrivs med punkter, utan mellanslag.

Exempel:
t.ex.
o.s.v.
bl.a.
kl.
m.m.
tf.                                           

OBS! Versal inledning i början av ny mening.

Internationellt överenskomna förkortningar för måttenheter skrivs alltid utan punkt.
Exempel: 10 m, 5 kg

Magister-/master

Alla begrepp inom masterutbildningar skrivs utan ”s” samt skrivs ihop – utan bindestreck:

Exempel:
Masterutbildning
Masterexamen
Masterrättigheter

Seminarium                       

Singular – obestämd seminarium
Singular – bestämd seminariet
Plural – obestämd seminarier
Plural – bestämd seminarierna

De/dem/dom

Vi skriver de eller dem, EJ dom.
(För att undersöka vilket som är rätt, byt ut ”de” eller ”dem” mot orden ”vi” eller ”oss”. Då hör man oftast vilket som är rätt. De = vi Dem = oss)

Mig/sig

Vi skriver mig, dig, sig, EJ mej, dej, sej

Du/Ni

Vi skriver du, EJ ni/Ni
Vi skriver du (gement), EJ Du