Huvudmeny
Taket i Sparbankssalen

Lokaler och utrustning

Ekonomiavdelningen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för högskolans verksamhet och fastställer de regler som gäller i högskolans lokaler.