Huvudmeny

Energieffektivisering

Mål för minskad klimatpåverkan 2014-2016

Övergripande mål
Högskolan ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom minskat utsläpp av koldioxid och minskad energianvändning.

Detaljerade mål
Högskolan ska minska energianvändningen per m2 med 4% under målperioden. 

Tidigare handlingar

Åtgärdsplan för energianvändning 2011-2013 (pdf)
Åtgärdsplan för energianvändning 2013 (pdf)
Uppföljning av åtgärdsplan för energianvändning 2012 (pdf)
Åtgärdsplan för energianvändning 2012-2013 (pdf)

Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter

Enligt förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter ska varje myndighet genomföra minst två av följande åtgärder:

  1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav,
  2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning,
  3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge,
  4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3,
  5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller
  6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva.

Högskolan i Borås har valt att arbeta med åtgärd 2 och 6. Resultatet av detta arbete redovisas årligen till Energimyndigheten.

Tänk på miljön - minska din energianvändning!

En viktig punkt i åtgärdsplanen är att medarbetare och studenter aktivt ska bidra till en minskad energianvändning genom att ändra sitt beteende. Nedan följer tips på aktiviteter i vardagen för att minska din energianvändning:

  • Hissarna är en stor energibov! Efter din egen förmåga kan du välja att ta trapporna istället för hissen, i synnerhet om du endast ska en våning upp/ner. Genom att ta trapporna får du dessutom gratis vardagsmotion.
  • Glöm inte att stänga av datorn och bildskärmen samt släcka belysningen när du går hem för dagen.
  • Skölj inte disken innan du ställer in den i diskmaskinen. Skrapa endast av så mycket som möjligt av matresterna. Diskmaskinen förbrukar mindre vatten än om du själv sköljer av.

Energianvändning 

2011  kwh tot  kwh/å.a  kwh/m²
Verksamhetsel 2971688,70 4936,36 58,20222
Övrig energianv 4769145,2 7922,168 93,40642
Sammanlagt 7740833,85 12858,53 151,6086

 

2012  kwh tot  kwh/å.a  kwh/m²
Verksamhetsel 2884580,30 4744,375 56,49615
Övrig energianv 4743309,06 7801,495 92,90041
Sammanlagt 7627889,36 12545,87 149,40

 

2013 kwh tot kwh/å.a kwh/m²
Verksamhetsel 2766391,80 4753,2505 53,20256
Fastighetsel 1315482,25 2260,2788 25,30007
Värme 2681122,03 4606,7389 51,60346
Kyla 817295 1404,2869 15,70252
Sammanlagt 7580291,09 13024,56 145,81


Energianvändningen har minskat med 2,4% sedan 2012 (kwh/m²).

Vattenförbrukning, m³

2011 16656,90
2012 18605,3055
2013
15409,33