Huvudmeny

Ombyggnationer

Här finns de ombyggnationer som för närvarande är aktuella i högskolans lokaler.

Planerade/pågående ombyggnader 2017/2018

 • Ny godsmottagning samt flytt av Akademiska Hus verkstad: En ny godsmottagning byggs i T1 203, vilket innebär att Akademiska Hus verkstad har flyttats till del av C262. Till den nya godsmottagningen i T1 har en ny dörröppning gjorts i fasad i nedfarten till garaget, arbetet kan periodvis innebära störningar i nedfarten. Ombyggnationen påbörjades under våren och beräknas vara klart i slutet av oktober/början av november.
 • Anpassningar kontor C8 samt nytt mötesrum T2 plan 8: Anpassningar av kontoren på C8 har påbörjats för Akademin för textil, teknik och ekonomi. För att ersätta ett av de mötesrum som försvinner (C801 samt C820) görs ett nytt i T2 plan 8. Beräknas vara klart vid årsskiftet 2017/2018.
 • Solceller: Under v 43 kommer arbetet med att installera solceller på taket på Sandgärdet att påbörjas. Totalt blir installationen av solcellerna 594 kvm. Periodvis kommer visst arbete att ske i korridorerna i M-huset. Störande moment kan förekomma, men i mindre omfattning.
  Preliminär tidsplan för projektet
  V.44 Håltagning + kanalisation kallvind
  V.44 Montage växelriktare, och kablage till ställverk
  V.44-45 Montage elcentral + inkoppling AC
  V.47-48 Montage solpaneler på tak
  V.48-49 Drifttagning
 • Cykelförråd innergården Balder: Låsbara cykelförråd för personal och studenter kommer att byggas där nuvarande cykelparkering finns. Beräknas vara klart inför våren 2018.

I väntan på inplaceringstest planeras inga övriga ombyggnationer.

Planerat underhåll 2017/2018

 • D207: Runt årsskiftet 2017/2018 planeras hörsalen D207 att rustas upp. Golvet ska bytas och nya möbler ska införskaffas. Beräknas vara klart till terminsstart VT-2018.
 • D2-korridoren: Under våren 2018 kommer vi att fräscha upp D2-korridoren. Belysningen ska göras om och nya möbler ska införskaffas.

Kontaktperson för ombyggnationer gällande C8, cykelförråd samt solceller enligt ovan: Patrik Andersson, fastighetsutvecklare. Telefon: 033-435 42 99, Mail: patrik.andersson@hb.se

Kontaktperson för ombyggnationer gällande godsmottagning, D207 samt D2-korridoren enligt ovan: Christina Lindqvist, fastighetssamordnare. Telefon: 033-435 40 16, Mail: christina.lindqvist@hb.se

Se campuskartan nedan för överblick över de olika husdelarna.

 

Campuskarta