Huvudmeny

Ombyggnationer

Här finns de ombyggnationer som för närvarande är aktuella i högskolans lokaler.

Planerade ombyggnader 2017

  • Pentry D8: Personalpentryt på D8 ska byggas ut för att få in dagsljus samt avgränsas mot kommunikationsytor. Pentrydelen ska även bytas ut. Ombyggnationen påbörjas under v 17 och beräknas vara klart under sommaren.
  • Loftet (J517) samt Medialabb (L202): I J517, sk Loftet, kommer ett Active Learning Classroom att byggas (ALC). Salen kommer att bestå av 6 runda bord med plats för 6 personer vid varje bord. Till varje grupp kommer det att finnas en TV-skärm och en whiteboardtavla. Ombyggnationen påbörjas mellan v 16-18 och beräknas vara klart till terminsstart HT-2017.

    För att ersätta de datorplatser som försvinner i och med Loftet kommer mindre ombyggnationer att göras i Medialabb, bl a kommer receptionsdisken att rivas. Ombyggnationen påbörjas när vårterminen är avslutad dvs i juni och beräknas vara klart innan terminsstart HT-2017.
  • Restaurang Balder: Restaurang Balder består av Röda matsalen (A2), Gröna matsalen (B2), snabbfiket (B2), VIP-matsalen (C2) samt Café Sandgärdet (H2). I VIP-matsalen och Café Sandgärdet görs inga åtgärder. För att minska köbildningarna i röda matsalen kommer självservering att införas. Det innebär att hela serveringsdelen kommer att byggas om. Uppfräschning kommer även att göras i matsalsdelen. I gröna matsalen och snabbfiket kommer endast uppfräschning av serveringsdelen att göras. Ombyggnationen görs under sommaren.
  • Ny godsmottagning samt flytt av Akademiska Hus verkstad: En ny godsmottagning kommer att byggas i T1 203, vilket innebär att Akademiska Hus verkstad behöver flyttas till del av C262. Till den nya godsmottagningen i T1 kommer en ny dörröppning göras i fasad i nedfarten till garaget, detta kan periodvis innebära störningar i nedfarten. Ombyggnationen kommer att påbörjas under våren och beräknas vara klart i slutet av oktober/början av november. Störningar i nedfarten till garaget kommer först till hösten.
  • Anpassningar kontor C8 samt nytt mötesrum T2 plan 8: Anpassningar av kontoren på C8 kommer att göras, då de idag är väldigt stora. För att ersätta ett av de mötesrum som försvinner (C801 samt C820) görs ett nytt i T2 plan 8. Beräknas vara klart under hösten.

I väntan på inplaceringstest planeras inga övriga ombyggnationer. Inplaceringstestet beräknas vara klart efter sommaren 2017.

Planerat underhåll 2017

  • C203 samt D211: Under sommaren planeras hörsalarna C203 samt D211 att rustas upp. Golvet i D211 ska bytas och nya möbler till båda hörsalar ska införskaffas. Beräknas vara klart till terminsstart HT-2017.
  • Medialabb: I samband med den ombyggnation som ska göras i Medialabb enlig ovan, ska Akademiska Hus byta matta på plan 2,5.

Kontaktperson för ombyggnationer gällande Akademin för textil, teknik och ekonomi (Pentry D8 samt C8 enligt ovan): Patrik Andersson, fastighetsutvecklare. Telefon: 033-435 42 99, Mail: patrik.andersson@hb.se

Kontaktperson för ombyggnationer gällande Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT samt Verksamhetsstöd: Christina Lindqvist, fastighetssamordnare. Telefon: 033-435 40 16, Mail: christina.lindqvist@hb.se

Se campuskartan nedan för överblick över de olika husdelarna.

 

Campuskarta