Huvudmeny
Fasaden på A-huset, Balder

Fasadrenovering

Fasaden på A-huset renoveras under maj–augusti. Arbetet kommer under perioder att medföra mycket oväsen för de som arbetar och vistas i A-huset.

Arbetet påverkar

Arbetet kommer främst att påverka alla som arbetar i A-huset. Främst på grund av att arbetet kommer att medföra mycket oväsen. Den ställning som sätts upp längs med fasaden kommer också att vara täckt vilket gör att dagsljuset i A-huset kommer att minska.

Alla medarbetare påverkas också genom att byggställningen gör att snurrdörren på hörnet av A-huset kommer att vara avstängd. In- och utpassage ur A-huset görs via dörrarna på Allégatan, bredvid röda matsalen. 

För dig som har kontor i A-huset

Arbetet kommer att påverka dig då det är ett högljutt arbete som ska genomföras. Det kommer att finnas möjlighet att tillfälligt flytta till ett kontor på D6.

Tänk också på att arbetare kommer att röra sig på ställningen utanför ditt fönster. Ställningen kommer dock att vara larmad så att inga obehöriga tar sig upp på den.

Vid behov av snabb information kommer det att göras utskick via mejl till alla som har sitt kontor mot ytterväggen i A-huset.

Arbetet vecka för vecka

18                       förberedelsearbete
19–21                 ställningen byggs (en del ljud)
22                       paus i arbetet p.g.a. tentavecka
23–28                 urknackning av fog (mycket ljud)
29–32                 fogning (en del ljud)
33–35                 ställningen rivs och efterarbete görs (en del ljud)

Kontakt

Om du har frågor kring arbetet eller vill byta kontor, kontakta fastighetsutvecklare Patrik Andersson.

Under följande vecka får du istället kontakta:
v 29 – Magnus Tidqvist, fastighetssamordnare

Läs mer

Bakgrund

Vid besiktning har det uppmärksammats att fogen är i dåligt skick. Detta behöver åtgärdas snarast. All tegelfog kommer att göras om och vissa tegelstenar samt plåtdetaljer ska bytas ut.