Huvudmeny

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har som uppgift att ge goda förutsättningar för högskolans grundutbildning och forskning, med särskilt ansvar för samordning av högskolans administrativa verksamhet.

Enheten Verksamhetsstöd har ungefär 200 anställda inom åtta avdelningar.


Aktuellt RSS


Årets interna miljörevision genomförd

Syftet med miljörevisionen är att undersöka hur det systematiska arbetet med hållbar utveckling (HU) fortskrider och hur det kan förbättras. – En...


Stärkt ledarskap

Under 2018 genomför cheferna på Verksamhetsstöd (VS) ett utbildningsprogram med syfte att stärka det individuella ledarskapet. I utbildningen som...

Till alla meddelanden