Huvudmeny

Aktuellt RSS


Hej medarbetare! Pia Blixt

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare inom Verksamhetsstöd. Denna gång har turen gått till Pia Blixt som arbetar på...


Trivselaktivitet 30 maj

Direkt efter vårens sista VS-info 30 maj ordnar trivselgruppen en aktivitet för alla på Verksamhetsstöd. Denna trivselaktivitet måste du anmäla dig...


Studenter igång i Skövde

Under hösten har ett intensivt arbete pågått inom Verksamhetsstöd för att förbereda för starten av högskolans lärarstudenter på campus i Skövde. Nu...


Förslag till förändrad organisation inom Verksamhetsstöd

Campus och hållbarhet – det är namnet på den nya avdelning som föreslås skapas inom Verksamhetsstöd. Avdelningen ska arbeta med frågor inom...


Missa inte årets första VS-info

Välkommen på årets första VS-info den 27 februari. På mötet för alla som arbetar inom Verksamhetsstöd kommer det att bjudas på korta presentationer...


Nya medarbetare på VS

Då var det dags att välkomna de personer som börjat på Verksamhetsstöd under perioden 1 november–1 februari. Akademistöd Linda Harju,...


Fokus på arbetsmiljön

Under 2018 fortsätter Verksamhetsstöds arbete med att fokusera på arbetsmiljön. Utredare Yvonne Ohlsson berättar kort om vad som är på gång och...


Hej medarbetare! Thomas Johansson

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare på Verksamhetsstöd. Den här gången får vi träffa Thomas Johansson som vikarierar som...


Aktiviteter för goda arbetsförhållanden

I våras genomfördes en medarbetarenkät på Högskolan i Borås och arbetet efter detta går vidare.– I stort sett alla medarbetare inom Verksamhetsstöd...


Pilotprojekt tar kvalitetsarbetet framåt

På avdelningen Ekonomi genomfördes nyligen en audit inom området inköp och upphandling som ett pilotprojekt i det övergripande kvalitetsarbetet. Även...