Huvudmeny

2015-10-26 Åsa Dryselius – kvalitetssamordnare på Verksamhetsstöd

Under hösten pågår ett arbete med att utveckla ett kvalitetsledningssystem på Högskolan i Borås, detta som ett led i att säkra kvaliteten på utbildningarna. I samband med detta har det utsetts en kvalitetssamordnare på samtliga akademier samt Verksamhetsstöd. Åsa Dryselius har uppdraget som t.f. kvalitetssamordnare på Verksamhetsstöd.

Åsa DryseliusVad innebär din roll som kvalitetssamordnare på VS?

– Verksamhetsstödets (VS) kvalitetssamordnare är en roll som hanteras av verksamhetsstödscontroller Katarina Ek. Under tiden Katarina är t.f. chef för Akademistöd så täcker jag upp för henne som kvalitetssamordnare.
– Kvalitetssamordnaren ska samordna det goda arbete som redan pågår inom VS och identifiera och tydliggöra det som vi måste utveckla. Det är inte jag som ska göra allt arbete, utan det sker främst på de olika avdelningarna inom VS. Även om jag kommer att samordna VS-övergripande aktiviteter så kommer det även vara avdelningsspecifika aktiviteter där avdelningarna själv ansvarar.

Vad händer närmast?

– Just nu är min uppgift främst att vara en länk mellan den arbetsgrupp som arbetar med att utveckla en modell för kvalitetsledning och VS. Fokus ligger som sagt på att säkra kvaliteten på utbildningar och där måste vi inom VS stötta akademiernas arbete och anpassa vår verksamhet efter de krav som finns. VS har länge arbetat med rutiner, försökt hitta enhetliga lösningar etc. så mycket är redan gjort. Men jag måste se över det som finns och arbeta systematiskt för att hitta delar/områden som kan förbättras.

Vilka förutom du arbetar med kvalitetssäkringen inom VS?

– Kvalitetssäkring är något som alla måste arbeta med, alla ska tänka på kvalitet i det dagliga arbetet. Och alla kommer att bli engagerade på något sätt, även om det är svårt att säga vad arbetet kommer att innebära för den enskilde individen. Det kan t.ex. vara befintliga dokument som behöver uppdateras och anpassas enligt externt satta standarder men också utifrån de behov som finns på akademierna.

Läs nyheten ”Full fart i arbetet med kvalitetsledningssystemet” om det arbete som sker högskoleövergripande.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Erik Wasselius