Huvudmeny

2015-06-16 Ett år med VS – vad händer nu?

Vårens sista VS-möte den 28 maj hade temat ”Ett år med VS”. Under tre timmar träffades cirka 120 medarbetare för att diskutera erfarenheterna av att arbeta i den nya organisationen och inom enheten Verksamhetsstöd.

Inom de avdelningsövergripande grupper som skapats för aktiviteten diskuterades det utifrån ett antal frågeställningar, bland annat vad som varit utmaningar under det gångna året, vad de stora vinsterna med en samlad stödorganisation är och vilka förhoppningar som finns inför kommande år. Synpunkter och förslag dokumenterades och skickades till Yvonne Ohlsson, chef för Studentcentrum och representant för Verksamhetsstödets ledningsgrupp.

– Vi kommer att analysera allt material och diskutera det på ledningsgruppens första möte efter sommaren. Återkoppling till medarbetare och planer för åtgärder kommer att tas upp på höstens första VS-info den 17 september, berättar Yvonne Ohlsson.

– Jag har fått positiv respons på dagen från medarbetare. Det är flera som uttryckt att det är bra att få mötas över avdelningsgränser och diskutera gemensamma frågor. Genom detta lär man sig också mer om varandras ansvarsområden vilket är helt i linje med ett sammanhållet stöd.