Huvudmeny

2015-06-15 Höstens VS-info

Höstens tillfällen för VS-info är bestämda. Notera dem i din kalender redan nu.

17 september – VS-info

Tid: 09:00-10:30
Plats: M204

13 oktober – VS-heldag med tema bemötande

Tid: 10:00-16:00
Plats: Pulsen konferens

9 november – Rektors info

Tid: 13:00-14:00
Plats: Sparbankssalen (OBS! Ändrad sal)

17 december – VS-info med efterföljande jullunch

Tid: 10:30-12:00, därefter jullunch
Plats: Sparbankssalen
Efter mötet i Sparbankssalen äter vi en gemensam jullunch, plats kommer under hösten.