Huvudmeny

2015-03-24 Nyanställda på VS

Sedan senaste VS-info har det tillkommit några medarbetare till oss på Verksamhetsstöd. Välkomna!

Ann-Christin Carlsson, ekonom, Ekonomi. Vikarie för Marie Wilhelmsson som provar andra arbetsuppgifter inom högskolan. Ann-Christin ger stöd i ekonomifrågor för A2, rektor och nämnderna.

Malin Eriksson, HR-specialist som jobbar mot A3, HR.

Tina Johansson, webbredaktör på A2/A3 fr.o.m. 1 april, Kommunikation.

Annie Klasén, kommunikatör som halvtid stödjer Grants and Innovation Office och andra halvan jobbar som akademikommunikatör på A3, Kommunikation.

Tanja Olsson, studieadministrativ handläggare med inriktning systemförvaltning och Kursinfo, Utbildningsstöd.

Zuleyma Montenegro de Rynge, avtalsjurist, Grants and Innovation Office.

Magnus Pettersson, bibliotekarie på funktionen Digitala tjänster, Biblioteket.