Huvudmeny

2015-09-22 Verkstad och inte bara ord på VS-dagen

Heldag för VS-personal 13 oktober
Tid: 09:30-16:00
Plats: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås.Anmälan senast 5 oktober! 

En heldag med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor samt hur vi bemöter kollegor, det blir det den 13 oktober på VS-dagen.

– På förmiddagen kommer vi att få en grundläggande miljöutbildning. Då gästas vi av Ullika Lundgren, miljösamordnare och miljöcontroller på Göteborgs universitet, som ska hålla en föreläsning. Vi kommer också att i grupper diskutera hur vi kan minska vår miljöbelastning, berättar Linda Sörensen, ekonomichef, som är med och planerar dagen då Avdelning Ekonomi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Bekräftelsetekniker

Svante Kristensson och Linda Borglund.Eftermiddagen ägnas åt hur vi medarbetare bemöter varandra, hur vi kan bemöta någon som tar till härskartekniker genom att själv ta till bekräftelsetekniker.

Svante Kristensson, bibliotekschef, och Linda Borglund, samordnare för lika villkor och lärare på A3, har ingått i den grupp som inför den nya organisationen på högskolan har jobbat med värdegrundsarbetet och däribland bemötandefrågor.

– Dessa frågor är ett led i högskolans satsning kring värdegrundsarbetet, som i sin tur baseras på statens värdegrund som togs upp på GEM i september, förklarar Svante Kristensson.

Vad har du för egna erfarenheter av bemötandefrågor?

– Jag var projektledare för värdegrundsarbetet på högskolan förra året och fick då anledning att tänka extra mycket på mitt eget förhållningssätt till bemötandefrågor. Då har vi ändå varit tidigt ute här på biblioteket med detta, eftersom bemötande är så viktigt för en verksamhet som ett bibliotek. Om respekt är ett fundament i statens värdegrund så måste vi alla behandla varandra med respekt, säger han.

VS-dagen den 13 oktober, som vänder sig till samtliga anställda inom Verksamhetsstöd, blir en uppstart för att få fortsatt skjuts i värdegrundsarbetet på högskolan.

– Det blir en dag som kommer att innehålla verktyg för handling och inte bara ord. Vi kommer att använda ett utbildningsmaterial som består av korta filmer med hög igenkänningsfaktor, som följs upp av diskussioner i smågrupper för att vi tillsammans ska fundera på hur vi vill bemöta varandra, förklarar Linda Borglund.

– Materialet är producerat med glimten i ögat . Syftet är att vi ska bli stärkta i möten med chefer, kolleger eller andra och i olika sorters möten, betonar hon.

Redan innan undervisningsmaterialet kring värdegrundsarbetet har används under VS-dagen är det efterfrågat ute på avdelningar och akademier.

– VS-dagen är förlagd till Pulsen i Borås. Vi valde de lokalerna eftersom de är miljöcertifierade, säger Svante Kristensson.

 

Text och foto: Solveig Klug