Huvudmeny

2016-11-21 Ny rutin gällande förvaltningschefens beslut

För att förvaltningschefens beslutsprocess ska blir mer tydlig, tillgänglig och transparent har en ny rutin skapats.

Från och med den 10 januari 2017 kommer förvaltningschef Karin Cardell att ha två fasta beslutsmöten per vecka: tisdagar och torsdagar kl. 13:00-13:30 där det ges tid att föredra ärenden.

Ärenden som ska beslutas av förvaltningschefen ska anmälas senast dagen före till FC-beslut@hb.se. Det färdiga beslutsförslaget behöver inte skickas med. Efter beslut gäller fortfarande den vanliga gången avseende diarieföring, expediering m.m.

Finns frågor kring detta kontakta Lovisa Ekwall eller Åsa Dryselius.

Text: Lovisa Ekwall