Huvudmeny

2016-09-07 Nyanställda på VS

Vi har flera nya medarbetare på Verksamhetsstöd sedan april. Välkomna till Högskolan i Borås!

Stina Ahlnér, Akademistöd

Sofie Andersson, HR

Anna Björkdahl, Utbildningsstöd

Anita Granholm, Ekonomi

Hillevi Hansson, Akademistöd

Johan Ingemarsson, Campusservice och IT

Catarina Lindé, chef Akademistöd

Helny Malmborg, Studentexpeditonen

Eva Medin, Kommunikation (jobbar som samordnare för engelsk översättning, en projektanställning på ett år)

Sofia Zetterlund, Akademistöd