Huvudmeny

2016-10-31 Rutiner för hantering av studieresultat i nya Ladok på gång

Nu är arbetet med att ta fram rutiner för att hantera studieresultat i Ladok3 igång. Ett konkret förslag beräknas vara klart före jul.

Christian A Jensen, som leder processarbetet för den grupp medarbetare som ska ta fram förslag till rutinerna inför övergången till Ladok3, berättar hur arbetet kommer att förlöpa:

Christian A Jensen.– Huvuduppgiften för gruppen är att vi, innan vi går på julledighet, ska ha tagit fram ett konkret förslag på rutiner som gör att Akademistöds, och eventuella övriga berörda verksamhetsdelar inom Verksamhetsstöds, övergång till resultathantering i Ladok3 blir så smidig och genomtänkt som möjligt. Stort fokus ligger på att reda ut vad utbildningsadministratörerna behöver göra, eller få information om, för att kunna utföra ett bra arbete.

– Syftet med arbetet är att skapa en kvalitetssäkrad, smidig och praktiskt genomtänkt övergång till Ladok3 och därmed också minska riskerna för missar som ingen har tänkt på. Vad vi däremot inte kommer att fokusera på är beskrivningar av vad kärnverksamhetens olika roller och ansvarsområden (t.ex. examinatorer, resultatrapportörer) ska bestå av, eftersom sådana frågor ägs av kärnverksamheten.

Vilka ingår i gruppen?

– Den består av representanter från Akademistöds utbildningsadministration vid alla tre akademier, Studentcentrum samt Utbildningsstöd. Totalt är vi ett tiotal personer som samtliga har goda kunskaper om både gamla och nya Ladok.

När börjar ni ert arbete?

– Gruppen har redan haft uppstart den 20 oktober och kommer att ha deadline för sitt arbete den 15 december.

Hur kommer ert arbete att gå till och förlöpa?

– Vi kommer att träffas en gång per vecka, två timmar per tillfälle, fram till 15 december. Vi kommer då att varva mestadels praktiskt arbete med diskussioner och visningar av olika moment i Ladok3. I samklang med detta kommer förslaget ta sin form. Jag kommer att göra löpande avstämning med styrgruppens projektledare Sofie Larsson. En halvtidsuppföljning är inplanerad till 24 november. Efter att gruppen har tagit fram sitt förlag, tillkommer en process där förslaget eventuellt även ska remissas, justeras och sedan formaliseras till ett beslut. Sedan ska ett beslut undertecknas av chefen för Akademistöd alternativt förvaltningschefen.

Om medarbetare vill förmedla något till gruppen, hur gör man då?

– Då är det bara att höra av sig till mig, Christian A Jensen, enklast via e-post.

Kan du ge exempel på frågor det kan röra sig om?

– Det kan vara praktiska frågor kring gruppens processarbete och dess innehåll, främst med fokus på resultathanteraren utifrån ett utbildningsadministratörsperspektiv. Gäller det frågor kring Ladok3-projektet för Högskolan i Borås i stort får man vända sig till Sofie Larsson.

Läs mer om Ladok3

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson