Huvudmeny

2016-06-14 Så blev resultatet av VS-dagen 2015

Den 13 oktober 2015 organiserade Verksamhetsstödet en dag om hållbar utveckling. Totalt deltog cirka 200 anställda i denna kompetensutvecklingsinsats. Nu finns en sammanställning av diskussionerna som genomfördes klar.

VS-dagen i oktober förra året bjöd på en föreläsning om miljö samt diskussioner i mindre grupper på Pulsens konferenslokaler i Borås. Under en timme fick deltagarna i de olika grupperna diskutera och gemensamt svara på frågor om hur det egna arbetet påverkar miljön negativt, hur arbetet för att minska miljöpåverkan ser ut idag, vilka hinder det finns för att arbeta för minskad miljöpåverkan samt vilka möjligheter det finns att arbeta för minskad miljöpåverkan.

Det grupperna kom fram till var att det man arbetar med inom Verksamhetsstöd ligger i linje med de direkta miljöaspekter som anses vara betydande på högskolan i stort. Däribland finns resor, energianvändning och resursförbrukning, inräknat inköp, pappersförbrukning samt avfall.

VS-dagen 2015, resultat av grupparbete

Handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd 2016

Text: Solveig Klug