Huvudmeny
Högskolan i Borås

Så säkrar vi kvaliteten i vårt stöd– en heldag för oss på Verksamhetsstöd 12 oktober 2016

Inspireras och lär dig mer av vad som sker på högskolans verksamhetsstöd. Under eftermiddagen kommer ett antal parallella sektioner om vardera 20 minuter att genomföras. Du väljer två pass, ett kl.14:00 och ett annat kl.14:30. Den 12/10 får du information om i vilken lokal de pass som du valt kommer att hållas.

Till anmälan

Här kan du se program och läsa mer om innehållet i de olika seminarierna.

Lokal: Sparbankssalen

Tid: 10:00–15:30

10:00–10:15 Introduktion till dagen
Karin Cardell förvaltningschef
Annie Andréasson, kommunikationschef
Ulrika Bernlo, chef för Utbildningsstöd

10:15–10:45 Erfarenheter från arbetet med kvalitetsledningssystemet
Agneta Kullén Engström, universitetslektor
Sektionen för arbetsliv och välfärd

11:00–11:45 Workshop kring högskolans kvalitetsledningssystem
Uppdelning i åtta grupper

12:00–13:00 Lunch
The Company

13:00–13:45 Aktuell forskning – Om Re: och smarta textilier
Nils-Krister Persson, docent Smart Textiles, Textilhögskolan

14:00–14:20 Parallella seminarier

Career in Sweden – ett samarbete mellan Karriärservice och International office
Så skapar du ditt eget varumärke, vikten av nätverk och tips på smarta vägar för studenter in i svenskt arbetsliv.
Kristin Derenchy, Akademistöd
Susanne Håkansson, Studentcentrum

Windows 10 – Senaste versionen av Windows
Nyheter och förbättringar jämfört med Windows 7 och allmän genomgång av molnbaserade tjänster. Vad innebär det för oss på högskolan och i framtiden?
Henrik Kronander, Campusservice och IT
Mathias Bräck, Campusservice och IT

Tips och tricks ur högskolans kommunikativa verktygslåda
Finns det språkregler för högskolan? Hur gör jag om media ringer? Det och lite andra tips får du om du lyssnar på oss.
Jennifer Tydén, Kommunikation
Johanna Avadahl, Kommunikation

Språk- och sökverkstad
Ett samarbete mellan Studentcentrum och Biblioteket i syfte att ytterligare stödja studenterna inom akademiskt skrivande/informationssökning.
Johanna Persson, Biblioteket
Sara Hellberg, Biblioteket

Upphandling och implementering av nytt bibliotekssystem
Erfarenheter från upphandlingsarbete och implementering av nytt bibliotekssystem.
Svante Kristensson, Biblioteket

Ladok3
Senaste nytt inom införandeprojektet av Ladok3
Sofie Larsson, Utbildningsstöd

Nyfiken på HR? Så här arbetar HR.
Katrin Axelsson, HR
Maria Kantvik, HR

14:30–14:50 Parallella seminarier

Integrerade karriäraktiviteter i utbildningen Goda exempel på aktiviteter som skräddarsys efter studenternas och lärarnas/medarbetarnas behov. Så ger du studenterna verktyg inför en förändring.
Anna-Karin Josefsson, Studentcentrum
Susanne Håkansson, Studentcentrum

Windows 10 – Senaste versionen av Windows
Nyheter och förbättringar jämfört med Windows 7 och allmän genomgång av molnbaserade tjänster. Vad innebär det för oss på högskolan och i framtiden?
Henrik Kronander, Campusservice och IT
Mathias Bräck, Campusservice och IT

Tips och tricks ur högskolans kommunikativa verktygslåda
Finns det språkregler för högskolan? Hur gör jag om media ringer? Det och lite andra tips får du om du lyssnar på oss.
Jennifer Tydén, Kommunikation
Johanna Avadahl, Kommunikation

Språk- och sökverkstad
Ett samarbete mellan Studentcentrum och Biblioteket i syfte att ytterligare stödja studenterna inom akademiskt skrivande/informationssökning.
Johanna Persson, Studentcentrum
Sara Hellberg, Biblioteket

Upphandling och implementering av nytt bibliotekssystem
Erfarenheter från upphandlingsarbete och implementering av nytt bibliotekssystem.
Svante Kristensson, Biblioteket

Ladok3
Senaste nytt inom införandeprojektet av Ladok3
Sofie Larsson, Utbildningsstöd

Nyfiken på HR? Så här arbetar HR.
Katrin Axelsson, HR
Maria Kantvik, HR

15:00-15:30 Avslutning med kaffe

Till anmälan