Huvudmeny

Om Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstödets uppdrag är att vara högskolans professionella stöd som proaktivt och tillsammans med övrig verksamhet arbetar för att uppnå visionen om att bli det tredje universitetet i Västsverige och mål för forskning och utbildning.

 • utgöra ett administrativt stöd för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning.
 • vara en sammanhållen organisation för administrativt stöd till kärnverksamhet och ledning.
 • bestå i huvudsak av det verksamhetsstöd som utförs av teknisk och administrativ personal.

Verksamheten inom Verksamhetsstöd ska vara relevant och bedrivas så att utbildnings- och forskningsverksamheten kan ha hög kvalité. Verksamhetsstöd ska genomsyras av gott ledarskap och gott medarbetarskap.

Verksamhetsstödets mål är att under 2015-2017 vidareutveckla:

 • Stöd för forskning och forskarutbildning
 • Stöd för studentens lärande
 • Den hållbara högskolan
 • Effektivt stöd med relevant kvalité till akademier och ledning

Hur och när målen ska uppnås anges i fastställda handlingsplaner:

 • VP
 • Budget
 • Kompetensförsörjningsplaner
 • Förvaltningsplaner
 • Modell för kvalitetsarbete
 • Krisplan
 • Arbetsmiljö
 • Hållbar utveckling (HUT)
 • Lika villkor